დიალოგის ხიბლი: ქართულ-სამხრეთოსური კონტექსტი

Date

2021

Authors

ალენი, სუზან
კალანდარიშვილი, ნინო
ტადევოსიანი, მარგარიტა

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტი

Abstract

გამოცემაში თავმოყრილია სტატიები, რომლებშიც გადმოცემულია დიალოგის მნიშვნელობის მიმართ არსებული ფართო მიდგომები, ასევე, განსხვავებული შეხედულებები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ესადაგება დიალოგი თითოეული საზოგადოების სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ქსოვილს და, აგრეთვე, მის როლს კონფლიქტის სხვადასხვა სტადიის კონტექსტში. ავტორთა ნაწილი გვიზიარებს შეხედულებებს, რომლებიც წარმოაჩენს ოსური ნარატივებისა და სოციალურ-პოლიტიკური დისკურსის მნიშვნელოვან ასპექტებს, ხოლო სხვები - ქართულ საზოგადოებაში დიალოგისა და მასში მონაწილეობის შესახებ არსებულ შეხედულებებსა და მამოტივირებელ ფაქტორებს. ჩვენ გარე ხედვაც შემოგვაქვს - პუბლიკაციის ავტორები ის პრაქტიკოსები, მეცნიერები და ექსპერტებიც არიან, რომლებიც, მართალია, არ ეკუთვნიან რეგიონს, თუმცა მასთან მუშაობისა და ურთიერთობის ხანგრძლივი პერიოდი აკავშირებთ და რომლებიც პროფესიული გადმოსახედიდან აფასებენ დიალოგის მნიშვნელობას. გამოცემაში შესული სტატიები: რედაქტორებისგან • დიალოგის განწირულობა ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარებისას: არსებობს თუ არა გამოსავალი? არჩილ გეგეშიძე • ქართულ-ოსური კონფლიქტის გადაჭრის მექანიზმები და დიალოგის ახალი გამოწვევები: ქართულ-ოსური კონტექსტი დინა ალბოროვა • რატომ არ უნდა ეშინოდეს ქართულ სახელმწიფოს ქართულ-ოსური არაფორმალური ურთიერთობების? ივანე აბრამაშვილი • რატომ არ სურს ცხინვალს დიალოგი?! საკითხის ეკონომიკურ-ფინანსური განზომილება გიორგი კანაშვილი • დიალოგის როლი სამშვიდობო და უფლებადამცველ საქმიანობაში ლირა კოზაევა • რა გამოდის, როდესაც პოლიტიკა სამოქალაქო დიალოგთან თანამ- შრომლობს. ერთი გაცვლის ისტორია. პაატა ზაქარეიშვილი • მედიის როლი კონფლიქტის მხარეთა შორის დიალოგის ორგანიზებაში. ქართულ-ოსური კონფლიქტის თანამედროვე ასპექტი ლანა პარასტაევა • მონოპოლია მსხვერპლად ყოფნაზე: ტრავმის ნარატივის როლი ქართულ -სამხრეთოსეთურ დიალოგში ნათია ჭანკვეტაძე • შიდა საზოგადოებრივი კონსენსუსის დამყარება, როგორც ქართულ-ოსუ- რი კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესის დაწყებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი მარია კუმარიტოვა • სოციალურ-ფილოსოფიური მიდგომა მშვიდობიანი მომავლის აშენებისთვის აუცილებელი დიალოგის ფასეულობის ანალიზისადმი ანა პარასტაევა • შესაძლებლობები ჩიხურ სიტუაციაში: რუსეთი ქართულ-სამხრეთოსეთურ კონტექსტში სერგეი უტკინი • კონფლიქტურ სივრცეში დიალოგის პროცესების მნიშვნელობა. კავკასიის პროცესების გამოცდილება ჯულიეტ შოფილდი და ლარისა სოტიევა • დიალოგის მნიშვნელობა: თვალსაზრისი ქართულ-სამხრეთოსეთური დი- ალოგის შესახებ ამერიკული საუნივერსიტეტო სივრციდან სიუზენ ჰ.ალენი, პოლა გარბი, მარგარიტა ტადევოსიანი

Description

ეს პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია სხვა ენებზე. რუსული ვერსია: http://hdl.handle.net/1920/12983 ქართული ვერსია: http://hdl.handle.net/1920/12981 გამოცემის შინაარსზე პასუხისმგებელი არიან მხოლოდ სტატიების ავტო- რები, გამოცემის შინაარსის ევროკავშირისა (EU) ან გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პოზიციად აღქმა დაუშვებელია. გამოცემის შინაარსი ასევე არ უნდა იყოს განხილული როგორც ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პოზიცია English translation: This publication is available in other languages. Russian version: http://hdl.handle.net/1920/12983 English version: https://hdl.handle.net/1920/12981 Only the authors of the articles are responsible for the content of the publication, it is not allowed to perceive the content of the publication as the position of the European Union (EU) or the United Nations Development Program (UNDP). The content of the publication should also not be construed as the position of George Mason University

Keywords

Citation

Collections